Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna chociaż kojarzy się głównie z usuwaniem zębów, obejmuje również zabiegi pozwalające zachować własne zęby na dłużej, takie jak resekcje, radektomie, hemisekcje oraz wydłużanie koron zębów po złamaniach. Zajmuje się również usuwaniem zmian patologicznych w jamie ustnej (torbiele kostne, torbiele tkanek miękkich ,guzki błon śluzowych ), przygotowaniem podłoża pod protezy oraz wspomaga leczenie ortodontyczne (usuwanie lub odsłanianie zębów zatrzymanych).